<strong>Mezinárodní účetnictví IFRS</strong>IFRS je účetní jazyk, kterému porozumí Vaši zákazníci, kterákoliv banka a kterýkoliv investor. Nezbytný standard při komunikaci se zahraničím.
Víte že...
data o výplatách vašich zaměstnanců musíte skladovat 30 let?

Účetnictví CAS

České účetní standardy (CAS), Mzdy

České účetní standardy (CAS) představují ‘přípravu’ pro placení daní. Mezinárodní účetnictví (IFRS) znamená objektivní pohled na ekonomickou sílu Vaší firmy. A také nutnost při spolupráci se zahraničím.

Moderní řešení

Ať se na vedení účetnictví díváte jako na přehled nákladů a výnosů ve firmě, nebo jen jako na nutné zlo – obojí přístupy dokážeme řešit moderně. Bez jednorázových investic, s minimálními náklady a se zárukou.

Pro malé a střední firmy nabízíme on line účetní data přístupná odkudkoliv, zabezpečená a zálohovaná, o která se nemusíte vůbec starat.

V rámci Českých účetních standardů nabízíme následující striktně on-line přístup k účetnictví: Nevlastníte, nekupujete si, pouze si měsíčně pronajímáte účetní ekonomický software. Přesně pro daný počet pracovníků v daném měsíci. Pro zadávání účetních dokladů využijete „junior účetní“ nebo asistentku u Vás ve firmě. Účetní práce přenecháváte 3kont - specializované účetní firmě. Zároveň do svého účetnictví a reportingu máte kdykoliv přístup. Odkudkoliv. Veškerá účetní data jsou uložena a zálohována na serveru a jsou ve Vašem vlastnictví. Více zde.

V rámci Českých účetních standardů nabízíme on line:

 • vedení podvojného účetnictví
 • vytvoření účetní uzávěrky a závěrky
 • tvorbu konsolidované účetní závěrky
 • oceňování, účtování, inventarizace, podrozvahovou evidenci, vykazování, zveřejňování dle CAS
 • činnost hlavní účetní
 • daňovou a personální agendu
 • manažerský reporting respektující zásady manažerského účetnictví (Managerial Accounting)
 • konzultace
 • outsourcing

Navíc řešíme za Vás:

 • mzdy
 • zastupování při jednání s finančními úřady
 • reportujeme též v mezinárodních standardech IFRS (Váš zahraniční parter nebo odběratel toto ocení)
 • připravujeeme podklady pro jednání s bankami
 • dodáme na základě účetních dat podklady pro bankovní úvěry a záruky
 • připravíme zajištění směnných kurzů a úroků včetně dopadu do účetních výkazů

dodatek pod čarou

Mezinárodní kontext Českých účetních standardů

Sbližování evropských účetních standardů stále pokračuje a sjednocuje se na základě mezinárodních účetních standardů IFRS. Důležité pojmy a principy jsou do CAS přebírány právě z IFRS. Zejména se jedná o prioritu, že skutečnosti mají být v účetnictví zachyceny objektivně a pravdivě (zásada věrného a poctivého zobrazení - účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její dopady - daňové, právní).

Dalšími základními pravidly jsou: prinicip, kdy se účetní události účtují k období, ke kterému se vztahují (princip aktuálnosti), zásada opatrnosti (v účetnictví se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná), princip fungování firmy i v budoucnu (zásada neomezeného trvání účetní jednotky) a princip přednosti obsahu před formou (nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale až druhořadá).

Rozdíly přetrvávají zejména v pohledu na finanční leasing a provize, na příjmy z dlouhodobých kontraktů a účtování rozdělané výroby i ve způsobu oceňování jednotlivých druhu aktiv.

Bez ohledu na sbližování CAS s IFRS jsou firmy a podnikatelé (‘účetní jednotky‘) působící na území ČR povinni vést účetnictví podle Českých účetních standardů. Jinými slovy to znamená, vést účetnictvní tak, aby účetní jednotky správně – v rámci českých zákonů – odvedli daně.

Na začátku roku 2011 došlo i v této oblasti k určitému posunu a dle poslední novely Zákona o účetnictví mohou české účetní jednotky vést své účetnictví primárně v IFRS, avšak daňový základ se bude stále počítat dle Českých účetních standardů (CAS). V současné době zmíněná možnost, tj. volby vedení účetnictví podle IFRS, není libovolná. Účetní jednotka musí splňovat určitá kritéria, např. její cenné papíry jsou kótované na jakékoli burze v EU nebo účetní jednotka je součástí nadnárodního celku, jehož cenné papíry jsou obchodovány na jakékoli burze v EU.

odkazy:
Accounting and Financial Reporting in the Czech Republic
Czech Accounting Standards

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena