Víte že...
finanční leasing je dle IFRS chápán jako jedna z forem financování a firma si jej zařadí do svého majetku, aniž by jej právně vlastnila?

START - UP: Nabídka výhodného řešení pro začínající firmy

Pro začínající firmy ( tzn. pro s.r.o., které ještě nemají uzavřen svůj první účetní rok)

speciální nabídka zdarma

 • cloudový účetní software FlexiBee on line na 12 měsíců
 • nastavení účetní osnovy, přístupů a reportingu („Oficiálně nastavená účetní osnova zjednoduší Vaše jednání s úřady ale také nabídne výraznou úsporu v budoucnu. Provedeme návrh a nastavení veškerého účetnictví pro začínající firmu s ohledem na budoucí růst. Dále (volitelně) zajistíme auditované a ověřené schválení takovéto účetní osnovy, resp. celého účetnictví.“)

asistujeme a na základě plné moci (volitelně) zařizujeme:

 • služby notáře, sepsání společenské smlouvy, založení a zapsání nového s.r.o
 • volbu jména firmy v kontextu registrace domén a grafické podoby stránek
 • registraci sídla firmy na adrese v Praze
 • pracovní smlouvy pokud má firma zaměstnance na HPP nebo dohody o provedení práce
 • výběr banky a pomoc při jednání s bankou

pravidelně a průběžně zpracováváme a garantujeme:

 • přebírání účetních dokladů, smluvní a firemní dokumentace,
 • zpracování prvotních účetních dokladů, tj. evidence faktur přijatých, vystavování faktur vydaných, evidence pokladních dokladů, bankovních výpisů, kontrola a zpracování interních účetních dokladů
 • platby a správa bankovních účtů, kontrola a evidence pohledávek a závazků
 • zpracování účetnictví, vč. zpracování měsíčních účetních závěrek dle právních předpisů
 • vedení evidence zásob a materiálu
 • zpracování přiznání k DPH, včetně zpracování záznamní povinnosti
 • zpracování daňových přiznání k dani silniční, závislá činnost, srážková daň
 • zpracování a výplatu mezd
 • sestavení výroční účetní uzávěrky (při spolupráci s firmou 3kont je zaručeno auditované daňové přiznání, které je připraveno dle nastavené účetní osnovy a garantovaných standardních účetních postupů)
 • nastavení mezinárodního výkaznictví IFRS (volitelně)
Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena