<strong>Účetnictví CAS</strong>Postaráme se, abyste svou firmu znali z pohledu nákladů i výnosů, abyste se nemuseli o účetnictví starat, ale svo firmu vedli a řídili. Účetnictví je povinností, kterou můžete přenechat nám.
Víte že...
investici do nemovitosti nebo finanční aktivum oceňujete dle IFRS pouze tržní cenou?

Řešení mzdové agendy

Komplexní mzdová agenda

Zpracováváme za vás celkovou mzdovou agendu zahrnující výpočet mezd, odměn a náhrad za zaměstnance na hlavní pracovní poměr (HPP) a dohody o provedení práce ( DPP nebo DPČ), dale přihlašování a odhlašování zaměstnanců k sociálnímu a zdravotnímu pojištění, vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení. Zastupujeme klienta při kontrolách ze strany státních úřadů. Připravíme standardní pracovní smlouvy / dohody. Výplatní pásky zasíláme elektronicky.

„VIP“ mzdy

Nabízíme řešení pro majitele a management firem. Mzdy této skupiny nejdůležitějších a nejlépe odměňovaných lidí ve firmě zůstanou diskrétní a budeme je pro Vás zpracovávat externě. Mzdy ostatních zaměstnanců se dále zpracovávají in-house.

Zná mzdová účetní ve Vaší firmě plat managementu? Určitě ano, protože musí připravit výplaty všem zaměstnancům. A finanční účetní zná také plat managementu? Ano, protože každý měsíc dostane od mzdové účetní podklady pro zaúčtování vyplacených mezd a odvodů z nich...

Koncept ‚VIP’ mzdy toto mění:

  • mzdy a odměny statutárních zástupců a managementu se zpracovávají etxerně
  • výplata mezd na účty statutárů / managementu probíhá z jiného účtu (mimo firmu)
  • nikdo ve firmě již nemá přehled o velikosti platů a odměn managementu
  • výplatní pásky (obálky) se ve firmě již neobjeví -- > elektronická distribuce výplatních pásek
  • komunikace s úřady a součinnost při kontrolách je zajištěna ze strany 3kont

A přitom zachováte stávající výhody:

  • účetní a/nebo mzdová účetní stále zpracovává mzdy pro naprostou většinu zaměstnanců
  • neměníte systém zaměstnaneckých výhod a benefitů
Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2022, všechna práva vyhrazena