Víte že...
investici do nemovitosti nebo finanční aktivum oceňujete dle IFRS pouze tržní cenou?

Reference a úspěchy

Koncept outsourcovaného účetnictví – optimalizace účetních nákladů

Kromě veškerých účetních služeb „na klíč“ nabízíme též účetní software, kde vlastníte pouze svá účetní data a zbytek je postaven na on-line přístupu. Software si nekupujete, pouze měsíčně pronajímáte přesně pro daný počet vašich zaměstnanců s definovaným přístupem pro daný měsíc. Flexibilní jak při růstu, tak i při recesi.

Prostor pro start nového podnikání - DeskRoom Praha a Pardubice

DeskRoom

Spolupracujeme s co-workingovými centry v Praze a Pardubicích, kam dodáváme naše účetní a poradenské služby, viz www.deskroom.cz.

Vyčlenění a prodej části podniku

Pro našeho klienta – řetězec lékáren – jsme v letech 2011/2012 zajistili vyčlenění nákladového strřediska do samostatného právního subjektu (s.r.o.) a účetně připravili tuto novou společnost k prodeji novému vlastníkovi.

Nastavení účetní osnovy pro neziskovou organizaci s mezinárodním prvkem

Naším klientem se stala „samostatná nezisková organizace zřízená ve smyslu zákona č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem“. Díky spolupráci spolupráci s touto neziskoou organizací od okamžiku vzniku jsme mohli nabídnout nastavení účetní osnovy schválené auditorem a následně dodávku účetních služeb „na klíč“.Díky dlouhodobé spolupráci je součástí účetních prací i výroční výrok auditora.

Příprava podkladů pro úvěrovou žádost

Pro klienta – holdingovou firmu se sídlem v zahraničí a pobočkami v ČR a SR – jsme připravili prezentaci konsolidovaných firemních výsledků a predikci budoucího cash flow. Klientovi jsme dále osobně asistovali při jednáních s bankami při žádosti o úvěr.

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena