Víte že...
finanční leasing je dle IFRS chápán jako jedna z forem financování a firma si jej zařadí do svého majetku, aniž by jej právně vlastnila?

Převod účetní závěrky do IFRS zdarma

Nabízíme zdarma vypracování účetní závěrky ve formátu IFRS. V tomto případě předpokládáme, že nám svěříte vedení českého účetnictví minimálně na jedno účetní období a seznámíte nás s historií Vaší společnosti za 2 celá účetní období nazpět.

V případě převodu účetní závěrky do IFRS se nejedná o „mechanický” převod českých účetních výstupů do jiné formy. Budeme s Vámi diskutovat a analyzovat:

  • popis toho, co Vaše společnost vyrábí / jaké služby poskytuje (hlavní a vedlejší činnosti),
  • vnitropodnikové účetní  standardy - hlavně:
        - jak se pořizuje a oceňuje majetek včetne odpisů (jsou  účetní a daňové odpisy),
        - strukturu leasingu,
        - sklad a nedokončená výroba - jak se účtuje a oceňuje.
  • způsob účtování výnosů - moment uznání (hlavně u případů, kdy je výroba delší než jeden rok),
  • identifikace zda jsou úvěry externí nebo v rámci skupiny.
V případě IFRS je, vzhledem k výše uvedenému, aktivní spolupráce ze strany klienta velice důležitá.
Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena