Víte že...
investici do nemovitosti nebo finanční aktivum oceňujete dle IFRS pouze tržní cenou?

Koho oslovujeme?

332 tisís společností s ručením omezeným (zdroj: Veřejná database ČSU) a dalších malých a středních podniků (SME)

Malé a střední firmy (SME)

Nejpočetnější cílovou skupinou jsou malé a střední firmy, kterých se jakkoliv dotýká kontakt se zahraničím. Právě těmto firmám nabízíme spolupráci při tvorbě výkazů a účetních dokladů jak v češtině, tak i v angličtině spolu s ekonomickým a účetním poradenstvím; a také pomoc při jednání s bankami a tvorbě podkladů pro banky.

Nabízíme a rozšiřujeme “čitelnost“ každé firmy při kontaktu se zahraničními partnery právě z pohledu mezinárodního účetnictví. To znamená vytvoříme pro Vás účetní závěrku, nebo nastavíme vedení celého účetnictví v mezinárodním standardu IFRS, kterému Vaši zahraniční partneři rozumí. Zde se fakticky jedná o prezentaci vlastní firmy jako zdravé a prosperující společnosti. Ucelená řada finančních výkazů ve standardu IFRS v budoucnu umožní prodej společnosti – nebo vstup partnera – komukoliv ze zahraničních investorů. V případě prodeje firmy, tak fakticky oslovujete investory celosvětově.

Oborový profil

Advokátní kanceláře: Nabízíme ucelené know how včetně možnosti pronájmu účetního systému s integrovaným zpracováním spisů.

Nestátní zdravotnická zařízení: Vlastníme celkové know how nastavení účetního systému s jednotlivými nákladovými středisky (ordinacemi, doktory); vykazováním, sledováním a proplácením bodům směrem ke zdravotním pojišťovnám a statistickými výkazy.

Lékárenství: Dokážeme nabídnout účetní systém, reporting i skladové hospodářství pro jednotlivou lékárnu, tak i pro síť lékáren. Zpracování faktur od farmaceutických dodavatelů, vratky léků s následným dobropisováním i vyúčtování plateb za léky zdravotním pojišťovnám jsou naším zaběhnutým koníčkem.

Nadace a zájmová sdružení: Profesionálně ošetříme vznik nadace včetně nastavení účtové osnoy a (ne)vykazování zisku certifikovaným daňovým poradcem. Při zpracování výroční zprávy je možnost předkládat finanční orgánům výsledky schválené daňovým poradcem a minimalizovat riziko případné kontroly ze strany finančních úřadů.

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena