Víte že...
data o výplatách vašich zaměstnanců musíte skladovat 30 let?

Kdo je kdo

Společně dokážeme nabídnout více: lepší služby a stabilní zázemí.

Společnost 3kont s.r.o založili společníci Irena Buřilová, Václav Franc a Ladislav Hozman jako pokračování své úspěšné praxe a individuální práce. Ověřili jsme si, že společně nabízíme širší a komplexní služby pro firemní zákazníky.

Ing. Václav Franc, MBA

Václav po studiu na VŠE působil na manažerských pozicích v několika pobočkách mezinárodních společností. Zde se zaměřoval zejména na finanční reporting pro mateřské společnosti v kontextu mezinárodních účetních standardů (IFRS a US GAAP).

Během svého několikaletého pobytu v USA působil na pozici finančního ředitele (CFO) americké společnosti v oblasti logistiky. Tato holdingová společnost působila prostřednictvím poboček celosvětově. Václav zde úspěšně implementoval finanční reportovací systém, který skloubil výstupy z různých účetních standardů tak, aby podávaly co nejvěrnější obraz stavu celého holdingu pro rozhodování top managementu společnosti.

Václav má též velké zkušenosti s přípravou finančních materiálů včetně cash flow pro jednání top managementu při nabídkách na koupi nebo akvizici společností. Dále lze zdůraznit přípravu a vyhotovení podkladů pro bankovní financování a aktivní účastí na jednáních na straně klienta.

Václav získal titul MBA od City University of State Washinghton se zaměřením na Finance Management. Je též zapojen do profesní certifikace Svazu účetních, kde úspěšně složil všechny zkoušky pro úroveň Bilanční účetní.

U klientů 3kont s.r.o. se specializuje na převod účetnictví dle CAS do formy mezinárodních standardů, nastavení finančního řízení společnosti včetně Cash Flow a finančního hodnocení investic.

Václav se řídí při své práci mottem „Kvalifikovaný účetní není mechanickým tvůrcem číselných výstupů, ale interpretem těchto výstupů pro strategická rozhodování. A společnost 3kont je kvalifikovaná účetní společnost“.

Ing. Irena Buřilová

Irena začínala svou účetní praxi na pozici účetní v realitní společnosti. Dále se zaměřila na účtování společnosti holdingového typu, kde prováděla účetnictví jednotlivých skupin holdingu a dále konsolidaci těchto společností v rámci holdingu.

Další oblastí bylo účtování podílových fondů v rámci velké české investiční společnosti.

Po osamostatnění od počátku roku 2000 se Irena zaměřuje na firemní klienty v oblastech:

  • svobodných povolání – konkrétně v advokacii, rozhodčích řízeních a daňovém poradenství
  • nestátních zdravotnickýh zařízení a lékárenství
  • sdružení (fyzických) osob
  • reklamní činnosti a výroby zvukových filmů
  • jazykových škol
  • audiovizuální tvorby
  • pronáju nemovitostí (činžovní byty)

Ve společnosti 3kont nabízí klientům také své bohaté zkušenosti s konsolidací volné hotovosti a jejím investováním (cash pooling). Dále jednání s bankami a investičními společnosti včetně přípravy podkladů pro tato jednání.

Ing. Ladislav Hozman

Ladislav působil od ukončení studia na VŠE jako obchodník na devizovém a měnovém trhu ve významných zahraničních bankách. Později se věnoval obchodování devizových a měnových produktů přímo s korporátními klienty a působil na manažerských pozicích v odděleních Treasury.

Ladislav má též několikaleté zkušennosti s poradenskou činností v této oblasti, kterou získal během své práce pro poradenskou a auditorskou firmu z “Velké 4“.

Klientům společnosti 3kont nabízí poradenství při přípravě podkladů a výkazů pro banky, návrhy a strategie zajišťování rizika růstu úrokových sazeb a devizových rizik. Další oblastí je investiční poradenství spojené s bezpečným zhodnocováním dočasně volných firemních prostředků.

Výhodou společnosti 3kont u bankovního poradenství, investičního poradenství a zajišťovacích operací je důsledná a komplexní spolupráce s klienty od stanovení investiční nebo zajišťovací strategie až po její zaúčtování a dopadu do hospodářského výsledku firmy – jak z pohledu českých účetních standardů, tak i z pohledu ziskovosti a efektivity v rámci IFRS. (viz treasury poradenství).

Společnost 3kont dále tvoří tým zaměstnanců a spolupracovníků, kteří společně pro naše klienty pokrývají celou oblast účetnictví, mezd, firemních financí a daňovou problematiku. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena