<strong>Mezinárodní účetnictví IFRS</strong>IFRS je účetní jazyk, kterému porozumí Vaši zákazníci, kterákoliv banka a kterýkoliv investor. Nezbytný standard při komunikaci se zahraničím.

IFRS a US GAAP

95% firem na světě je Malých a Středních (SME). Mezinárodní účetnictví (IFRS) je účetní jazyk, kterým se firmy mezi sebou domluví, je to jazyk kterému porozumí Vaši zákazníci, kterákoliv banka a kterýkoliv investor.

Při použití Mezinárodních účetních standardů (IFRS) získáte pro svou firmu:

  • lepší přístup ke zdrojům financování
  • lepší porovantelnost ekonomické situace firmy
  • lepší reporting a výkazy

V čem je IFRS mezinárodním účetnictvím?

Rozdíl je v přístupu: české účetní standardy představují, de facto, přípravu k daňovému přiznání a odtud i k placení daní.

IFRS znamená zcela jiný pohled na firmu. Svou firmu pak vidíte z pohledu ziskovosti a efektivity. Jako celek i po jednotlivých částech. A v neposlední řadě, je firma s mezinárodními účetními standardy „čitelná“ komukoliv, kdo zamýšlí s firmou obchodovat, do firmy investovat a/nebo do ní vstoupit.

Jinými slovy, pokud Vaše firma obchoduje se zahraničím, nebo pokud v budoucnu uvažujete o možném prodeji Vaší firmy, pomocí IFRS výrazně zvyšujete své šance a zkracujete dobu vyjednávání. IFRS je mezinárodním účetním jazykem, tak jako je například angličtina jazykem mezinárodního obhcodu.

IFRS a US GAAP (pro Spojené státy) jsou souborem zásad, které umožní vedení firem nebo investorům věrně zrcadlit skutečnou finanční situaci firmy.

Budoucnost

IFRS neoddiskutovatelně harmonizuje národní standardy v Evropě. Vliv v České republice má již na společnosti obchodovatelné na burze (povinnost) a dobrovolně se mu podřizují čeké společnosti začleněné do mezinárodních skupin. U menších a středních firem (SME) je budoucnost spojena se začleněním postupů IFRS do českého účetnictví, což jinými slovy znamená postupný přechod na IFRS. Dobrovolný přechod na IFRS, nebo alespoň převod účetní závěrky do IFRS (případně US GAAP) však volí firmy, které obchodují se svými významnými partnery v zahraničí, žádají záruky nebo úvěry u zahraničních finančních ústavů ... nebo krátce nespoléhají se jen na Českou republiku jak z pohledu svého financování tak i z pohledu obchodních vztahů.

Poznámka: nejrychleji rostoucí asijský trh v čele s Čínou a Indií aplikuje standardy IFRS.

Nabízíme

  • US GAAP (účetní standardy pro USA)
  • účtování a oceňování dle US GAAP
  • aplikace zásad US GAAP do českých účetních standardů
  • převod české účetní závěrky (CAS do US GAAP)
  • konzultace
  • outsourcing

Odkazy:

www.ifrs.org
IFRS do kapsy 2010 (publikace Deloitte)
IFRS in your pocket 2012 - EN (publikace Deloitte)

Logo IFRS, včetně grafického šestihranu jsou ochranými známkami IFRS Foundation.

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena