Víte že...
finanční leasing je dle IFRS chápán jako jedna z forem financování a firma si jej zařadí do svého majetku, aniž by jej právně vlastnila?

Bezpečnost a soukromí

Uvědomujeme si, s jak citlivými údaji našich klientů pracujeme. Tomu také podřizujeme a přizpůsobujeme naše interní postupy.

Lidský faktor

Každý náš zaměstnanec nebo spolupracovník 3kontu považuje veškeré klientské informace, i ty neformální, za naprosto důvěrné. Všichni zaměstnanci a spolupracovníci jsou vázání mlčenlivostí. Účetní a reportovací výstupy předáváme pouze odpovědné osobě na straně klienta, případně po dohodě též třetí straně po výslovném souhlasu klienta (finanční úřady, zastupování při jednání v bance). Pracujeme pouze s těmi informacemi, které k naší účetní a poradenské činnosti nezbytně potřebujeme a o těchto informacích zachováváme naprostou diskrétnost.

Procesní a technické zabezpečení

Pro zpracování a uchovávání klientských (a též našich vlastních) dat máme nastaveny procesy a postupy, které zamezují jejich ztrátě nebo kopírování. Používáme systémy oddělených fyzických přístupů; nastavení pravidel a hesel pro elektronický přístup a pro přístup ke zpracování dat.

Zálohování a archivace dat je prováděna pravidelně a data jsou skladována odděleně a fyzicky zabezpečena.

Pro online zpracovávaná data používáme zabezpečený přenos pomocí SSL a ukládaná data jsou chráněna 256 bitovým šifrováním (AES-256).

Se stejnou důkladností pracujeme jak s papírovou tak i s elektronickou podobou dat a používáme dostupné technologie pro maximální ochranu všech dat.

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena